PortDeBras

portdebras

fitness ale taniec, wyciszony ale żywiołowy, induwidualny ale w grupie, siła ale lekkość, równowaga ale na granicy

Pełen sprzeczności jest ten styl.

Przed obiektywem instruktorka PortDeBras i Pilates, Marta Wawszczyk, właścicielka Sofa chillout Room