artykuł w czasopiśmie Trainer

25.01.2016

Zdjęcia mojego autorstwa ukazały się wraz z artykułem Marty Wawszczyk w branżowym czasopiśmie Trainer

Taka niespodzianka!