Pani Profesor

30.01.2017

„Co się odwlecze, to nie uciecze.”  – mówi stare porzekadło.

Te zdjęcia miały powstać już dawno. Ich idea pojawiła się zaraz po reportażu z konferencji . Pojawiła się i zawisła w przestrzeni.

I wreszcie przyszła na nie pora.

Przedstawiam Panią Izę – dr hab. prof. nadzw. UWr

Ilość tytułów zobowiązuje, więc sesja powstała w szacownych wnętrzach Auli Leopoldyńskiej.