W oczekiwaniu

Czas oczekiwania nie zawsze jest spokojny. Ale zawsze można go sobie skrócić, robiąc sobie zdjęcia.

Oto Justyna, Michał i (prawie) Julian